หน้าแรก

YUSHI BIGFAN CO.,LTD.

เนื่องด้วยสภาวะอากาศที่มีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นทุก ๆ ปี และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกในอนาคต ทำให้เกิดสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมายเพื่อช่วยในการระบายอากาศและลดอุณหภูมิขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกมิติ ในด้านประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานสำหรับผู้ใช้งาน

       ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกลุ่มบริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด จึงเล็งเห็นและตระหนักเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แนวคิด “ Saving Energy Can Be “ จึงถือกำเนิด บริษัท ยูชิ บิ๊กแฟน จำกัด ขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีการผลิตพัดลมที่มีขนาดใหญ่ เข้ามาเพื่อทำการผลิตในประเทศ บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ เพื่อเป็นการตอบโจทย์การผลิตสินค้าเพื่อการระบายอากาศไปยังภูมิภาค จนเกิดเป็นสินค้า Yushi Big Ceiling Fan ขนาดใหญ่ ใบพัดกว่า 7 เมตร รัศมีการระบายอากาศกว่า 30 เมตร โดยมีฐานการผลิตอยู่ที่โรงงานของกลุ่มบริษัท ยูชิ จำกัด ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
       โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ฯ ออกแบบและพัฒนาออกมานั้นตอบโจทย์การระบายอากาศในภาพรวมของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งส่วนผลิต คลังสินค้า อาคารสันทนาการ โรงอาหาร และอื่น ๆ ไม่เพียงแต่โรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น ภาคส่วนอื่น ๆ ก็มีความต้องการการระบายอากาศในภาพรวมเช่นเดียวกัน อาทิ วัด โรงเรียน โรงแรม สถานที่ราชการ ฟิตเนส และห้างสรรพสินค้า โดยสินค้าของเราจะยังคงตอบโจทย์ทั้งด้านการระบายอากาศ การประหยัดพลังงาน อายุการใช้งาน ความสวยงาม ความปลอดภัยสูงสุดและยังจะคงพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สินค้าและบริการของเราสามารถตอบโจทย์ในทุกมิติของผู้ใช้งาน

Introduction

       Yushi Big Ceiling Fan พัดลมยักษ์ เป็นพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 7 เมตร ที่สามารถสร้างพลังลมมหาศาลให้กับอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการ โดยเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ เหมาะสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า อาคารสูง โรงเรียน วัด หอประชุม โรงอาหาร โรงยิม ฯลฯ ด้วยมาตรฐานการผลิตของกลุ่มยูชิที่มีประสบการณ์ด้านระบบ Ventilation มายาวนาน
       ปัจจุบันบริษัท ฯ สามารถผลิต ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ได้ด้วยทีมงานคุณภาพ

How to working ?

       Yushi Big Ceiling Fan ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของลมปริมาณสูงและพุ่งลงพื้นด้วยความเร็วต่ำ ก่อนจะปะทะกับพื้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทาง กลายเป็น “wind jet” เคลื่อนตัวออกไปรอบทุกทิศทาง 360 องศา ทั้งยังช่วยดันฝุ่นตามซอกหรือมุมออกมาจากพื้นที่ ลมที่สร้างขึ้นโดยพัดลมให้ความรู้สึกเลียนแบบธรรมชาติ เหมือนลมธรรมชาติพัดผ่านผิวให้ความรู้สึกสบายกว่าพัดลมโดยทั่วไปหรือระบบปรับอากาศประเภทอื่น ๆ

Where we can use BIG FAN ?

Yushi Big Ceiling Fan สามารถติดตั้งได้ในหลายพื้นที่ ทั้งส่วนผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงห้างสรรพสินค้า วัด โรงเรียน โรงยิม โชว์รูม ต่าง ๆ โดยจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการติดตั้งในระยะที่กำหนด

Installation by Professional

Yushi Big Ceiling Fan ควบคุมการติดตั้ง พัดลมยักษ์ โดยวิศวกรชำนาญการและทีมช่างที่ได้รับการอบรมในการทำงานบนพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่สูง โดยทุกขั้นตอนเน้นเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการติดตั้งตามขั้นตอนมาตรฐาน เพราะความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าคือภาระกิจสำคัญของเรา

HVLS FAN BigFan Hybrid

     ทุกสถานที่ต้องการระบบระบายอากาศที่สมบูรณ์ด้วยกันทั้งสิ้น แต่ก็มีข้อจำกัดมากมายโดยเฉพาะโรงงานหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้รับการออกแบบระบบระบายอากาศอย่างเหมาะสมตั้งแต่ตอนเริ่มต้น แต่ต้องออกแบบระบบตามมาหลังจากโรงงานเริ่มกิจการแล้ว เนื่องจากมีปัจจัยที่ทำให้เกิดความร้อนตามมากหลังจากเริ่มกิจการ เช่น สภาพอากาศร้อน เครื่องจักร คนงาน ทำให้การออกแบบระบบระบายอากาศในรูปแบบนี้มีข้อจำกัด

       อาทิ แผนผังอาคาร การจัดวางเครื่องจักรในพื้นที่ โครงสร้างอาคาร และการเลือกอุปกรณ์ที่จะมาทำการระบายอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ อีกทั้งถ้าผู้ประการเลือกติดตั้งระบบระบายอากาศอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็อาจจะไม่สามารถทำประสิทธิภาพได้ดี หรือทำได้แต่ต้องเสียค่าพลังงานมากจนเป็นปัญหาค่าใช้จ่ายตามมา ดังนั้นในปัจจุบันผู้ออกแบบระบบระบายอากาศหลายรายจึงใช้ระบบ “ Hybrid Ventilation Systems “ หรือการผสมผสานระบบระบายอากาศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการออกแบบระบบ อาทิ การใช้ระบบ ระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) ควบคู่กับระบบพัดลมรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ HVLS Fan (High Volume Low Speed Fan) หรือ พัดลมยักษ์ (Big Fan) เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินระบบท่อลมและระยะส่งลมที่ตัวอีแวป (Evaporative Cooling Systems) มีความสามารถทำได้มีระยะจำกัด ทำให้ต้องมีพัดลมที่ช่วยในการไหลเวียนและกวนอากาศให้หมุนเวียน ลดความร้อนในบริเวณ และให้ลมเย็นสามารถแผ่ออกไปได้เป็นบริเวณกว้าง โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของระบบทำความเย็นหลัก และสามารถนำพาความเย็นออกไปได้ยังพื้นที่ที่ต้องการ แทนที่ผู้ออกแบบจะติดระบบทำความเย็นแบบทั่วบริเวณ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูงลิบ บวกกับการใช้กระแสไฟฟ้ามหาศาล ก็หันมาใช้ระบบ “ Hybrid Ventilation systems “ หรือการผสมผสานระบบระบายอากาศ แทน จะได้ทั้งระบบความเย็นที่ประหยัด ลงทุนน้อยและเห็นประสิทธิภาพชัดเจน

       ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถออกแบบระบบระบายอากาศรูปแบบอื่นเข้าไปผสมผสานได้ด้วย เช่น พัดลมฟาร์ม (Propeller Fan) , พัดลมอุตสาหกรรม (Industrial Fan) , ลูกหมุนไฟฟ้า (Roof Fan) และอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการออกแบบ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบระบายอากาศ

Product Detail

รายละเอียด การทำงาน big fan detail
ZoneAvg. Velocity∆T PTD
A2.0 – 2.5 m/s4 – 5 °C
B1.0 – 2.0 m/s3 – 4 °C
C0.5 – 1.0 m/s2 – 3 °C
∆T PTD is Perceived Temperature Drop
bigfans detail รายละเอียดการทำงานของ พัดลมยักษ์

BIG CEILING FAN Specification

MODEL
YSBC-7200
Fan Diameter (mm) เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม 7200
Blade Number จำนวนใบพัดลม 5
Motor Power (kW) กำลังมอเตอร์ 1.5 kW/1.1 kW
Rated voltage (v) แรงดันไฟฟ้า AC 380 V
Rated Frequency (Hz) อันดับความถี่ 50 Hz/60 Hz
The Maximum Air Speed (m/s) ความเร็วลมสูงสุด 3.5
The Maximum Rotate Speed (RPM) ความเร็วในการหมุนสูงสุด 55
Total Weight (Kg) น้ำหนักรวม 136
Area Covered (m²) ครอบคลุมพื้นที่ 1600
Material of Chassis and Fan Blade วัสดุของตัวถังและใบพัด Aluminum Magnesium Alloy
Air flow 13500 m³/min
MODEL
YSBC-7310
Fan Diameter (mm) เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม 7310
Blade Number จำนวนใบพัดลม 8
Motor Power (kW) กำลังมอเตอร์ 1.5 kW/1.1 kW
Rated voltage (v) แรงดันไฟฟ้า AC 380 V
Rated Frequency (Hz) อันดับความถี่ 50 Hz/60 Hz
The Maximum Air Speed (m/s) ความเร็วลมสูงสุด 4
The Maximum Rotate Speed (RPM) ความเร็วในการหมุนสูงสุด 55
Total Weight (Kg) น้ำหนักรวม 160
Area Covered (m²) ครอบคลุมพื้นที่ 1764
Material of Chassis and Fan Blade วัสดุของตัวถังและใบพัด Aluminum Magnesium Alloy
Air flow 13500 m³/min

References

5 เหตุผลทำไมต้องใช้ Yushi Big Ceiling Fan

สบายกระจายไปในพื้นที่กว้าง ด้วยใบพัดขนาดใหญ่และมอเตอร์ที่ทรงพลังสามารถสร้างกระแสลมในปริมาณที่มากและส่งไปยังทั่วบริเวณได้เลียนแบบธรรมชาติ

ใช้พลังงานในการทำงานน้อยมากเมื่อเทียบกับระบบระบายอากาศแบบอื่นในปริมาณลมที่เท่ากัน เนื่องจากระบบพัดลมได้รับการออกแบบให้ใช้มอเตอร์ขนาดเบาแต่ออกแบบใบพัดให้กินลมได้โดยที่ใช้ต้นกำลังขนาดเล็ก ใช้พลังงานต่ำลง แต่มีประสิทธิภาพสูง

ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ดีขี้นโดยการระบายกลิ่นและควันออกไปกับสายลม โดยปริมาณลมที่มากจะสามารถดันฝุ่น กลิ่นและควันออกไปยังพื้นที่ภายนอกด้วยลมปริมาณมหาศาล ทำให้ด้านในจะคงเหลือแต่อากาศที่เป็นอากาศดี

ลดปัญหาการเกิดไอน้ำบนผลิตภัณฑ์ สินค้า และพื้นที่โดยรอบ ความชื้นในระบบทำให้ชิ้นงานด้อยคุณภาพลงไป ลมเย็นจาก จะทำเพิ่มความเร็วลมในอากาศและลดความชื้นสัมพัทธ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณทำให้คุณภาพของการผลิตชิ้นงานโดยเฉพาะงานโลหะดีขึ้น

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Yushi Big Ceiling Fan ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศน์ และไม่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกเหมือนบางผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

ยูชิ บิ๊กแฟน จำกัด

ADDRESS
YUSHI BIGFAN CO.,LTD.
72 Ramintra Road, Minburi Minburi,
Bangkok 10510

CONTACT
Tel : 02-517-0688
Faq : 02-517-0863
Line ID : gutoone
Mail : Sarayuth@yushi.co.th,
marketing@yushi.co.th

Line ID : gutoone